Oppvekst og språk

Oppvekst og språk

Forskingsdagane 2018 har temaet «oppvekst». Når det gjeld oss menneske, kan ein nesten seie at...

Ruth Lillegraven med ny diktbok for barn

Ruth Lillegraven med ny diktbok for barn

Prisvinnande og kritikarroste Ruth Lillegraven er tilbake med ei ny diktsamling for barn

Ollis av Ingunn Thon seld til engelsk forlag

Ollis av Ingunn Thon seld til engelsk forlag

Interessa for Ingunn Thon si debutbok Ollis held fram. Evy Tillmann i Oslo Literary Agency...

No har skular plikt til å samarbeida med barnehagane og SFO

No har skular plikt til å samarbeida med barnehagane og SFO

Skoleklare barn skal bli betre tatt vare på.

Spennande og morosam krim frå barnehagen

Spennande og morosam krim frå barnehagen

Lars Mæhle kjem med si fjerde bok i serien Mysteriene i Kråkeslottet barnehage.

 • Oppvekst og språk

  Oppvekst og språk

 • Ruth Lillegraven med ny diktbok for barn

  Ruth Lillegraven med ny diktbok for barn

 • Ollis av Ingunn Thon seld til engelsk forlag

  Ollis av Ingunn Thon seld til engelsk forlag

 • No har skular plikt til å samarbeida med barnehagane og SFO

  No har skular plikt til å samarbeida med barnehagane og SFO

 • Spennande og morosam krim frå barnehagen

  Spennande og morosam krim frå barnehagen

Bestill Pirionkurs

Pirionkurs

Korleis kan vaksne bli medvitne brukarar og formidlarar av språk, kultur og identitet?

Pirionkurset passar for både små og store grupper. Kurset varar mellom 6 og 8 timar. Les meir og bestill Pirionkurs her!

Utskrift

Papir eller brett?

Skrive av Barbro Hardersen.

Barbro Hardersen

Eg blir stadig kontakta av barnehagefolk eller foreldre som med vantru og dårleg skjult stoltheit kan fortelje om småborna sine, gjerne under 1 år, som brukar fingeren til å sjekke ut bøker, magasin, TV-ar eller vindauge, men som forfjamsa snur seg til den vaksne: Det skjer jo ingenting?

Stadig fleire vaksne, kanskje særleg nybakte foreldre, oppdagar at smarttelefonen eller nettbrettet deira heilt utilsikta blir favorittleika til borna. På grunn av sin handterlege storleik og enkle trykkefunksjon gjev trykkskjermar borna respons på eiga utforsking med ein gong! Det motiverer til meir øv og prøv!

Utskrift

Eg fann, eg fann!

Skrive av Hege Myklebust.

Hege MyklebustEinar Økland er ein samlar. Heime i huset hans i Sveio i Sunnhordland står samlingane stilte ut for dei heldige som får koma innom. I tillegg til mellom anna gamle blekkboksar samlar han på ord og forteljingar. Dermed vart temaet for årets Falturiltu nettopp: Eg fann, eg fann! Og Økland er festivaldiktar dette året.

Utskrift

Barnehagen med dei gode forteljingane

Skrive av Anette Lauareid Hovda.

Anette Lauareid Hovda

Det er så kjekt når dei vaksne fortel i barnehagen, det er så kjekt som det høgaste talet som finst, heilt opp til 10-talet! – jente 4 år.
I Småfolk barnehage har me ”barnehagen med dei gode forteljingane” som visjon, og me har arbeidd med forteljing systematisk over fleire år.

Og når me får slike tilbakemeldingar som frå denne jenta, så er det svært viktig at me har eit godt pedagogisk fokus på dette med forteljing og kulturformidling. Og at me i barnehagar prioriterar kompetanseheving på området.

Forteljinga har vore ein del av den norske kulturarven i alle år, og me som vaksne har eit ansvar for at denne kulturarven blir gjort levande i barnehagen.

 Korleis levandegjer me dette, og korleis skapar me engasjerte forteljarar?

Oppskrifta er enkel, og verktøyet har alle lett tilgjengeleg; seg sjølv!

Me vaksne gjer ofte ting vanskelegare enn det dei er, og tenker at ting må vera nøye planlagt, at ein må overgå seg sjølv i kreativitet, spontanitet, at ein må vera dramatisk. Men det er ikkje naudsynt! Borna blir glade for det enkle, dei blir like glade for det tradisjonelle som for det utradisjonelle, dei blir glade for det kreative, men mest av alt blir dei glade for at du gir av tida di! At du anten kan setje deg ned med ei bok og lese høgt, eller fortelje frå når du var lita! Born er eit levande og lydhøyrt publikum som fortener gode forteljingar av engasjerte vaksne!

I Rammeplanen for barnehagar er dette med kultur nedfelt som eit eige fagområde. Der heiter det blant anna at; barnehagen må gi barn høve til å oppleve kunst og kultur og til sjølve å uttrykkje seg estetisk. Å vere saman om kulturelle opplevingar og gjere eller skape noko felles, bidreg til samhøyrsle.

Å bringe forteljing inn i livet til våre barn gjennom bøker, eventyr, segner, m.m er særs viktig i dag når borna får sine inntrykk gjennom tv og data. Her blir dei ”servert” forteljingar utan å måtte tenke og fantasere sjølv. Men ved å lese ei bok høgt for barna, må dei bruke si kreative tenking til å sjølv skape bileta utifrå teksten dei høyrer. Denne kreative tenkinga og fantasiskapinga er noko verdifullt borna alltid vil få bruk for. Det er og med på å styrke språket, den sosiale kompetansen, og er ein styrke for fellesskapet generellt. Å samlast rundt ei bok kjennest godt både fort store og små.

Eg oppfordrar difor alle til å fortelja gode forteljingar til borna kvar dag!

Anette Lauareid Hovda, Eigar og dagleg leiar Småfolk barnehage

Stiftinga Pirion v/Svein Olav Langåker, Midthaugen 5, 5411 Stord. Telefon 94 87 53 65. Epost Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den. Org.nr 983 173 276.  MELD DEG PÅ NYHENDEBREV HER!

Pirion får støtte av Fagforbundet og KLP gjennom Landssamanslutninga av nynorskkommunar. Utdanningsdirektoratet støttar òg Pirion.