Skuleforskar: – Skulen er ikkje tilpassa dei minste gutane

Skrive av Svein Olav Langåker.

Foto: Colourbox

Ny forsking viser at unge gutar blir raskare skuleleie.

 

Skuleforskar Thomas Nordahl har spurt elevar frå 1. til 4. klasse om dei trivst med fag på skulen.

Éin av ti svarar at dei mistrivst og er lite motiverte til å gå på skulen. Av desse er 70 prosent gutar.

– Dette betyr at skulen er ei særleg utfordring for gutar i denne skulestartfasen, seier Nordahl til NRK.

Undersøkinga gjeld Hedmark, men forskarane bak meiner tala er overførbare til resten av landet. Det er inga konkret forsking om kvifor nettopp dei unge gutane misser gnisten på skulen, men Nordahl har nokre tankar.

– Det er nok fordi skuledagen har blitt lengre, og det er meir av dei tradisjonelle skuleaktivitetane der du sit mykje roleg. Det gjer at ein del gutar med stort behov for fysisk aktivitet blir veldig urolege og ikkje finn seg til rette, seier han.

Han trur også lærarar ikkje forstår godt nok kor stor variasjon det er i ferdigheiter og kunnskapar hos 6-7- åringar.

Regjeringa sett ned ei ekspertgruppe for å greia ut kvifor gutar ikkje trivst på skulen.

Stiftinga Pirion v/Svein Olav Langåker, Midthaugen 5, 5411 Stord. Telefon 94 87 53 65. Epost Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den. Org.nr 983 173 276.  MELD DEG PÅ NYHENDEBREV HER!

Pirion får støtte av Fagforbundet og KLP gjennom Landssamanslutninga av nynorskkommunar. Utdanningsdirektoratet støttar òg Pirion.