Utskrift

Last ned

i kategorien Last ned

Her finn du tidlegare utgåver av Pirion. Klikk på det bladet du ønskjer å lese (PDF-format, opnar i nytt vindauge).

Pirion nr. 5 - 2016 - Spennande språkløyper

                                      

Pirion nr. 3 - 2016 Viktig ansvar for nynorsken                    Pirion nr. 4 - 2016 – Fantasien har godt av frileik

                                    

Pirion nr. 2 - 2016 Skriv seg til suksess                      Pirion nr. 1 - 2016 Feirar den samiske kulturen

                                  

Pirion nr. 7 - 2015 - Fart og sjølvtillit                                 Pirion nr. 8 - 2015 - Den gode barnelitteraturen

                                 

Pirion nr. 6 2015 - Korleis snakkar me med born om klima?    Pirion nr. 5 2015 - Då lesegleda kom svevande på ein sopelime

                                  

Pirion nr 3 2015 - Heilskapleg læring                                     Pirion nr 4 2015 - Tidleg leseglede

                                    

Pirion nr 1 2015 – Ein traktor er ikkje berre ein traktor    Pirion nr 2 2015 – Med sans for språk

Framside Pirion nr 7 2014                                     Pirion nr 8 2014 framside

Pirion nr 7 2014 - Aktivt språk                                                Pirion nr 8 - Stimuli for fantasi og undring

 Pirion nr 5 2014                                Pirionframside nr 6 2014

Pirion nr 5 2014 - Europeisk matteleik                                     Pirion nr 6 2014 - Pirrar smakslaukane

 Framside Pirion nr 4 2014                                Framside Pirion nr 4 2014

Pirion nr 3 2014 - Vil rekruttere menn til barnehagane              Pirion nr 4 2014 - Barnehagen der løva bestemmer

 Framside Pirion nr 2 2014                                Framside nr 1 2014

 Pirion nr 2 2014 - Fortel levande historier                               Pirion nr 1 2014 - Sekken med det rare i

                                    Pirion nr 7 2013                                           Framside Pirion 8 2013

Pirion nr 8 2013 - Fantasifantasten                                               Pirion nr 7 2013 - Bokprat med Øystein Runde

 

Framside Pirion nr 5 2013                                            Pirion nr 6 2013

Pirion nr 5 2013 - Ei ekte fantasiverd                                              Pirion nr 6 2013 - Leseglede

Pirion nr 3 2013                                             framside Pirion nr 4 2013

Pirion nr 3 2013 - Dyrkar kunnskap                                                Pirion nr 4 2014 - Skapar på tvers av grenser

Pirion nr 1 2013                                              Pirion nr 2 2013

 Pirion nr 1 2013 - Ull mykje ull!                                                      Pirion nr 2 2013 - Fargerik skaparglede

Pirion nr 8 2012

 

Pirion nr 8 2012 - Les meir for meg!

 Pirion nr 7 2012

Pirion nr 7 2012 - Kor kan du finne språktips?

 

Pirion nr 6 2012

Pirion nr 6 2012 - Tar i bruk nynorsksongar

Pirion nr 5 2012

Pirion nr 5 2012 - Leseopplevingar formar oss

 Pirion nr 4 2012

Pirion nr 4 2012 - Stimulerer språket

Pirion nr 3 2012 framside

Pirion nr 3 2012 - Nynorsk frå skulestart

Pirion nr 2 2012 framside

Pirion nr 2 2012 - Fagbøker med vaksenspråk til barn

Pirion nr 1 2012 framside

Pirion nr 1 2012 - Scenografi og leik

Pirion nr 8 2011

Pirion nr 8 - Markens grøde

Pirion nr 7 2011

Pirion nr 7 - IKT-prosjekt på tvers av landegrenser

Pirion nr 6 2011

Pirion nr 6 2011 - Les for meg

Pirion nr 5 2011

Pirion nr 5 2011 - Lærte å lese fortare med data

4_Pirion_2011

Pirion nr 4 - 2011 - Samarbeider om nynorsk i barnehagen

3_Pirion_2011

Pirion nr 3 - 2011 - Spennande språkbruk i barnehagen

Pirion 2 2011

Pirion nr 2 2011 - Song skapar kontakt

Pirion nr 1 2011 - Kort om bok for beibi

Pirion nr 8 2010 - Les for meg - bokspesial

Pirion nr 7 2010 -  Å møte sorga med estetikk

Pirion nr 6 2010 -  Stavkyrkja, Weidemann og barnehagen

 

Pirion nr 5 2010 - Møte med Blodrik og mora hans

 

Pirion nr 4 2010

Pirion nr 4 2010 - Digital kvardag i barnehagen

Pirion nr 3 2010

Pirion nr 3 2010 - Digital kvardag i barnehagen

 

alt

Pirion nr 2 2010 - Skaper engasjerte lesarar

 

alt

Pirion nr 1 2010 - Born treng bøker for å leva

Pirion nr 8 2009

Pirion nr 8 2009 - Les for meg

Pirion_7_2009

Pirion nr 7 2009 - Fargeglad magi

alt

Pirion nr 6 2009 -  Barnehageavdeling på hjul

alt

Pirion nr 5 2009 - Meir enn honning


alt

Pirion nr 4 2009 - Forteljingar frå gamle dagar


alt

Pirion nr 3 2009 - Nøkkelen til ei livslang leselyst

alt

Pirion 2 2009 - Urban livsglede på Svartlamon

alt

Pirion 1 2009 - Leik og læring på Sverresborg

alt

Pirion 8 2008 - Stjernenatt - Pirion sitt eige juleeventyr! NYTT!

alt

Pirion 7 2008 - Les for meg

alt

Nr 6 2008 - Eg lurar på...

alt

Nr 5 2008 - Med Veslemøy inn i nynorsken

alt

Nr 4 2008 - Fri med maske

alt

Nr 3 2008 - Reiser rundt med barnebøker

 

alt

Nr 2 2008 - Dusjar i dialekt

 

alt

Nr 1 2008 - So ro liten tull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stiftinga Pirion v/Svein Olav Langåker, Midthaugen 5, 5411 Stord. Telefon 94 87 53 65. Epost Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den. Org.nr 983 173 276.  MELD DEG PÅ NYHENDEBREV HER!

Pirion får støtte av Fagforbundet og KLP gjennom Landssamanslutninga av nynorskkommunar. Utdanningsdirektoratet støttar òg Pirion.