Utskrift

Pirionkurs

Skrive av og. i kategorien Pirionkurs

Korleis kan vaksne bli medvitne brukarar og formidlarar av

SPRÅK, KULTUR og IDENTITET?


Pirionkurs i Vindafjord sept 2009 Pirionkurs i Suldal mars 2009

Om kurshaldarane
Kurshaldarane me knyter til oss har lang erfaring innan folkemusikk, forteljing, drama og kulturliv generelt. 

Me samarbeider òg med Nynorsksenteret og barnelitteraturformidlar, Janne Karin Støylen, som er eit unikum når det gjeld formidling av barnelitteratur.

 

Pirionkurs i Vindafjord sept 2009
Forteljar Anne Elisebeth Skogen  

Pirionkurs i Vindafjord sept 2009
Litteraturformidlar Janne Karin Støylen.

Kurset skal:

• bevisstgjera dei vaksne på kva kultur ein ønskjer å formidla

• syne korleis den lokale kulturen og historia er eit godt grunnlag for dette

• gje praktiske øvingar som dei vaksne kan ta med seg i sitt vidare arbeid.

Pirionkurset passar for både små og store grupper. Kurset varar mellom 6 og 8 timar.


Kontakt:

Barnehagar, kommunar eller organisasjonar kan tinge kurset.

Ynskjer du meir informasjon og pristilbod kontakt Pirion v/ Svein Olav Langåker:
mob. 94 87 53 65 eller på Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Nokre kurs me har halde:

21. september 2009: Pirionkurs i Vindafjord kommune

Kurshaldarar: Anne Elisebeth Skogen og Janne Karin Støylen
Deltakarar: rundt 130 barnehagetilsette frå alle avdelingane i Vindafjord kommune.

4. mars 2009: Pirionkurs i Suldal i samarbeid med Suldal barnehagekontor.
Kurshaldarar: Forteljar Anne Elisebeth Skogen og folkemusikar Åshild Vetrhus
Deltakarar: Rundt 30 barnehagetilsette frå Karmøy, Tysvær, Suldal og Vindafjord

2. januar 2008:
Pirionkurs Stavanger Forum i samarbeid med Hillevåg bydel
Kurshaldarar: forteljar Heidi Dahlsveen og folkemusikar Unni Løvlid
Deltakarar: rundt 600 barnehagetilsette frå Rogaland


Om Pirion
Stiftinga Pirion gir ut kulturavisa Pirion åtte gonger i året. Me bidreg og fast til Fagbladet, seksjon kyrkje, kultur og oppvekst. Pirionkursa er eit tilbod me har til alle, heilt uavhengig av abonnement.

Stiftinga Pirion v/Svein Olav Langåker, Midthaugen 5, 5411 Stord. Telefon 94 87 53 65. Epost Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den. Org.nr 983 173 276.  MELD DEG PÅ NYHENDEBREV HER!

Pirion får støtte av Fagforbundet og KLP gjennom Landssamanslutninga av nynorskkommunar. Utdanningsdirektoratet støttar òg Pirion.