Minst 15 bøker!

Skrive av Bjarte Bakken, prosjektleiar i Foreningen !les. i kategorien Pit parion


Som far har eg ein regel for bibliotekbesøk: Vi må låne minst 15 bøker. Aller helst 20. Viss vi skal finne biblioteket sine skjulte skattar, ser eg ingen annan utveg enn å fylle sekken før vi dreg heim.

Digitale verktøy i det pedagogiske

Skrive av Skrive av Helle Jacobsen, Seniorrådgjevar, Senter for IKT i utdanninga. i kategorien Pit parion


Ifølgje ei ny landsdekkjande undersøking er det vanleg at barn i barnehagar deltek i aktivitetar med digitale verktøy. Mykje tyder likevel på at tilsette er usikre på korleis dei skal bruke verktøya i det pedagogiske arbeidet.

Meir kunnskap om fleirspråklegheit

Skrive av Arnfinn Muruvik Vonen. i kategorien Pit parion

Arnfinn Muruvik Vonen foto: Språkrådet

 ”Sunn fornuft” er ikkje alltid så sunn. Opp gjennom det meste av 1900-talet var det eit rådande syn, også mellom språkekspertar, at det var uheldig, og kunne vere skadeleg, om eit barn måtte vekse opp med meir enn eitt språk. ”Sunn fornuft” tilsa at slik måtte det vere.

Stiftinga Pirion v/Svein Olav Langåker, Midthaugen 5, 5411 Stord. Telefon 94 87 53 65. Epost Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den. Org.nr 983 173 276.  MELD DEG PÅ NYHENDEBREV HER!

Pirion får støtte av Fagforbundet og KLP gjennom Landssamanslutninga av nynorskkommunar. Utdanningsdirektoratet støttar òg Pirion.