Mjølk og melk?

Skrive av Liv Kristin Bjørlykke Øvereng. i kategorien Pit parion

Liv Kristin Bjørlykke Øvereng, rådgjevar ved Nynorsksenteret

Barn har stor glede av å leike med språk, prøve det ut og vri og vende på det. Variasjon og skilnadar i språklege uttrykk stimulerer til språkleg refleksjon og medvit.

«Ho Britt seier mjølk, og ho Kari seier mjelk, men eg, eg seier melk», seier Thea på 5 år. I barnehagen hennar har samtale om språk og ulike talemåtar vore ein naturleg del av barnehagekvardagen. Barn i 5-6 årsalderen viser stor interesse for ord. Dei snakkar om kva ord betyr, og reflekterer over at ord vert sagde på ulike måtar, slik som Thea. 

Dei usynlege bøkene

Skrive av Simone Stibbe. i kategorien Pit parion

Simone Stibbe er forleggar og forlagssjef i SKALD foto: Tove K. Breistein

Eg er bekymra for den nynorske barne- og ungdomslitteraturen.

Ikkje fordi det ikkje finst mange og gode bøker for barn og unge på nynorsk. Tvert imot, kvaliteten på det som vert utgitt er usedvanleg høg, og nynorskskrivande barne- og ungdomsbokforfattarar vinn fleire prisar enn deira bokmålskrivande kollegaar. Det er heller ikkje utvalet på nynorsklitteratur for barn og unge eg er uroleg for, for det kjem om lag 25 nye titlar for unge i alle aldersgrupper kvart einaste år, og med den nye lettlestserien Leseland, er også lesebegynnarane og unge med lesevanskar sikra eit godt utval av svært godt tilrettelagde bøker.

Stiftinga Pirion v/Svein Olav Langåker, Midthaugen 5, 5411 Stord. Telefon 94 87 53 65. Epost Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den. Org.nr 983 173 276.  MELD DEG PÅ NYHENDEBREV HER!

Pirion får støtte av Fagforbundet og KLP gjennom Landssamanslutninga av nynorskkommunar. Utdanningsdirektoratet støttar òg Pirion.